Sunday, December 04, 2011

Ei je bana lata pahada

Ei je bana lata pahada aha ki dishe kede sundara
Film: Fula Chandana (1987)
Singer: Akshaya Kumar Mohanty
Music: Saroj Patnaik
Lyrics: Dilip

http://www.youtube.com/watch?v=MYjdiJwZGyU

http://www.youtube.com/watch?v=Tdxvq2dO7mkEije Bana Lata Pahada - Akshaya Mohanty - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Tdxvq2dO7mk
Aug 19, 2010 - Uploaded by panigrahirk
Eije Bana Lata Pahada Singer: Akshaya Mohanty Movie: Phoola Chandana 


Aije Banalata Pahada- Akhaya Mohanty - YouTube

www.youtube.com/watch?v=ehkOIGHgv2Q
Sep 17, 2008 - Uploaded by deepu mohanty
Aije Banalata Pahada- Akhaya Mohanty .... 


'Ei Je Bana Lata Pahada...' sung by Akshaya Mohanty in Odia Movie 

www.youtube.com/watch?v=FZ3TCyUaiTc
Feb 10, 2014 - Uploaded by odia melody
'Ei Je Bana Lata Pahada...' sung by Akshaya Mohanty in Odia Movie 'Phula Chandana ...

EI JE BANA LATA PAHADA BY LATE AKSHAYA MOHANTY ; EDITED BY SUJIT MADHUAL - YouTube

www.youtube.com/watch?v=MYjdiJwZGyU
Apr 17, 2011 - Uploaded by Sujit Madhual
EI JE BANA LATA PAHADA BY LATE AKSHAYA MOHANTY .... Eije Bana Lata Pahada ...

Aei Je Banalata Pahada - Akshaya Mohanty - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Z1TYw9bcCi0
May 15, 2012 - Uploaded by Akshaya Mohanty Channel
Aei Je Banalata Pahada - Akshaya Mohanty. Akshaya ....


Aei Je Banalata Pahada - Sourav Nayak - Odia Song - HD - YouTube

www.youtube.com/watch?v=aK3jSPKUtxQ
Feb 2, 2013 - Uploaded by OdishaLive
Ei Je Banalata Pahada - Sourav Nayak - Modern Odia Song - HD Event: Khanti Odia ...

Ei Je Bana lata Pahada Song Lyrics of Oriya Film "Phula Chandana".

www.orissaspider.com › Resources › Entertainment › General
Dec 14, 2010 - Ei Je Bana lata Pahada/Phula Chandana/Oriya Song Lyrics/oriya Song/Akhsay Mohanty Songs/Oriya Old Songs.


No comments:

Post a Comment